Every Learning Counts! + Svako učenje se računa!

Radni paket WP 3.1

Radni paket WP 3.1: Pilotiranje dva nova programa obrazovanja odraslih (operater za toplinsku obradu, voditelj projekta)

Aktivnost 3.1.1: Nabava opreme i materijala potrebnih za pilotiranje novih programa obrazovanja odraslih

  • Za potrebe programa “Operater za toplinsku obradu” nabavit će se oprema za toplinsku obradu: laboratorijska peć sa zaštitnom atmosferom, laboratorijski digestor i programski paket za termodinamičke izračune i izračune faznih dijagrama za višekomponentne sustave.
  • Za potrebe programa “Voditelj projekta” nabavit će se bežični mobilni računalni laboratorij: 11 prijenosnih računala s wireless miševima,  softver i kolica s integriranim bežičnim pristupom.

Aktivnost 3.1.2: Odabir i motivacijska radionica za nezaposlene i zaposlene odrasle polaznike

  • Izbor odraslih polaznika – U realizaciju svakog pilot programa bit će uključeno najmanje pet nezaposlenih i pet zaposlenih osoba sa srednjom stručnom spremom. Tijekom procesa odabira prioritet će se dati nezaposlenim osobama, ženama (najmanje 60 %) i nacionalnim manjinama.
  • Motivacijska radionica za najmanje 20 osoba. Radionica je namijenjena odraslim polaznicima koji su odabrani za sudjelovanje u pilot provedbi razvijenih programa za obrazovanje odraslih.

Aktivnost 3.1.3: Pilotiranje razvijenih novih programa obrazovanja odraslih (nakon srednjoškolskog obrazovanja)

  • Novi program za obrazovanje odraslih “Operater za toplinsku obradu” pilotirat će devet nastavnika u trajanju od 65 sati, uključujući 25 sati praktičnog rada.
  • Program za obrazovanje odraslih “Voditelj projekta” pilotirat će pet nastavnika u trajanju od 60 sati, uključujući 25 sati praktičnog rada. Tijekom pilot programa “Voditelj projekta” sudionici će razviti jednu projektnu ideju.