Every Learning Counts! + Svako učenje se računa!

Poziv na sudjelovanje u pilot programu “Voditelj projekta”

Pozivamo sve zainteresirane članove nevladinih organizacija (udruga) ili malih obiteljskih tvrtki koji se žele prijaviti za sudjelovanje u pilot programu “Voditelj projekta” da dostave prijave doc. dr. sc. Štefaniji Klarić na e-mail adresu: sklaric@sfsb.hr najkasnije do 15. srpnja 2014. godine. U prijavi je potrebno navesti: naziv udruge/tvrtke, ime i prezime, e-mail i broj telefona, zanimanje i naziv programa za koji se prijavljuje.

Za pilot program “Voditelj projekta” kriterij odabira polaznika je: srednja stručna sprema, motivacija, afiniteti, dobro razvijene komunikacijske vještine, iskustvo u korištenju računalnih paketa (uključujući program za obradu teksta i proračunske tablice).
Za odabrane kandidate će 17. i 18. srpnja biti održana motivacijska radionica na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu.
Planirani termin provedbe pilot programa, u trajanju od 8 dana za program “Voditelj projekta”, su kraj kolovoza ili početak rujna 2014. godine.

Komentiraj

× pet = 35