Every Learning Counts! + Svako učenje se računa!

11. prosinca 2013. održan je kick-off sastanak projektnog tima u sklopu EU IPA IV projekta „Every Learning Counts!+Svako učenje se računa!“ u Vijećnici Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu Sveučilište. više

Komentiraj

7 + = šesnaest