Every Learning Counts! + Svako učenje se računa!

Radni paket WP 0

Upravljanje projektom upravljanje projektom (monitoring i evaluacija)

Aktivnost  0.1: Formiranje tima za upravljanje projektom

  • Imenovanje članova projektnog tima sa Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu.
  • Imenovanje koordinatora projekta kod partnera 1 i 2.
  • Imenovanje koordinatora projekta kod suradnika 1 i 2.

Aktivnost  0.2: Praćenje Projekta

  • Početni kick-off  sastanak i četiri sastanka projektnog tima (siječanj, travanj, srpanj i listopad 2014.) kako bi razmotrili rezultate obavljenih aktivnosti, razvili strategiju i razmijenili informacije vezane za sljedeće planirane aktivnosti.

Aktivnost  0.3: Nabava sredstava za praćenje projekta

  • Nabava jednog osobnog računala za koordinatora projekta 1 i jednog prijenosnog računala za koordinatora projekta kod partnera 2.