Every Learning Counts! + Svako učenje se računa!

Radni paket WP 2.2

Radni paket WP 2.2: Poticanje partnerstva i bliža suradnja s poslodavcima i ostalim dionicima na lokalnom tržištu rada

Aktivnost  2.2.1: Organiziranje uvodne konferencije

 • za najmanje 30 sudionika sa ciljem informiranja javnosti o projektu.

Aktivnost  2.2.2: Organiziranje završne konferencije

 • za najmanje 30 sudionika sa ciljem informiranja javnosti o rezultatima projekta.

Aktivnost  2.2.3: Promicanje obrazovanja odraslih i cjeloživotnog učenja

 • Isporuka lokalnog plana za komunikaciju i vidljivost za dionike (u drugom mjesecu)
 • Priprema publikacija i promotivnog materijala (tijekom prva tri mjeseca)
 • Informativna kampanja za ciljanu skupinu
 • Prezentacija projekta u okviru organiziranih događaja:
  • Strojarski izazov
  • Tjedan cjeloživotnog učenja
  • Sajam poslova
 • Izrada web stranice