Every Learning Counts! + Svako učenje se računa!

Obuka o korištenju softvera za toplinsku obradu


Dnevni red radionice

Motivacijska radionica za ne/zaposlene odrasle polaznike

Motivacijska radionica za ne/zaposlene odrasle polaznike, 17. i 18. srpnja 2014.

Obuka – toplinska obrada

Obuka – toplinska obrada
Heat treatment training
Modul: Konvencionalni procesi toplinske obrade
Module: Conventional processes of heat treatment
15.-17.04.2014.

Obuka – toplinska obrada

Obuka – toplinska obrada / Heat treatment training:
Modul: Termodifuzijski procesi toplinske obrade
Module: Thermo-diffusion processes of heat treatment
7., 8. i 14.04.2014.

Obuka predavača

Obuka predavača 3.-14.3.2014.

Strateški ciljevi razvoja obrade metala u Brodsko – posavskoj županiji u svjetlu ESF 16

Radionica – Strateški ciljevi razvoja obrade metala u Brodsko – posavskoj županiji u svjetlu ESF 16., 17., 18. i 20. lipnja 2014.

Radionica o metodologiji izrade programa obrazovanja odraslih

Radionica o metodologiji izrade programa obrazovanja odraslih 28.2.2014.

Motivacijska radionica nastavnog osoblja