Every Learning Counts! + Svako učenje se računa!

Radni paket WP 1.1/WP 2.1

Radni paket WP 1.1/WP 2.1: Planiranje programa obrazovanja i provedba osposobljavanja u suradnji s lokalnim dionicima

Aktivnost  1.1.1 /2.1.1: Uspostava suradnje s dionicima za zajedničko planiranje i razvoj programa obrazovanja

 • Organiziranje okruglog stola za najmanje 20 sudionika.
 • Organiziranje tribine o kvaliteti u obrazovanju odraslih za najmanje 30 sudionika.
 • Organiziranje radionice: “Strateški ciljevi razvoja obrade metala u Brodsko – posavskoj županiji u svjetlu europskih strukturnih fondova“ za 15 osoba (nastavno osoblje i predstavnici zainteresiranih strana) u okviru koje se planira razviti dvije do tri projektne ideje.

Aktivnost  1.1.2 /2.1.2: Ispitivanje potreba za specifičnim znanjima i vještinama dionika na tržištu rada u Brodsko – posavskoj županiji

 • Suradnik 1 (Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Slavonski Brod) će uz pomoć Suradnika 2 (Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Slavonski Brod) provesti anketu poslodavaca koja će poslužiti kao osnova za izradu programa obrazovanja odraslih.

Aktivnost  1.1.3 /2.1.3: Izgradnja kapaciteta nastavnog osoblja

 • Motivacijska radionica za 15 osoba (nastavno osoblje i tim za upravljanje projektom).
 • Obuka predavača (Train the trainers training) za 15 osoba (nastavno osoblje i tim za upravljanje projektom).
 • Radionica o metodologiji izrade programa obrazovanja odraslih za najmanje 15 osoba (nastavno osoblje i tim za upravljanje projektom).
 • Obuka – Toplinska obrada za najmanje devet osoba (nastavnici programa Operater za toplinsku obradu).
 • Studijski posjet u Češku za 10 sudionika (predstavnici tima za upravljanje i nastavnici programa Operater za toplinsku obradu).

Aktivnost 1.1.4/2.1.4: Razvoj dva nova programa obrazovanja odraslih  Operater za toplinsku obradu i Voditelj projekta

 • Cilj programa “Operater za toplinsku obradu” je osposobiti odrasle polaznike za planiranje, pripremu i provedbu najvažnijih procesa toplinske obrade u industrijskom sektoru.
 • Cilj programa “Voditelj projekta” je osposobiti odrasle polaznike za primjenu različitih metoda i alata za upravljanje projektima te poticanje projektno-orjentiranog načina razmišljanja u cjelini, a posebno za pripremu i upravljanje projektima koji su financirani kroz programe EU.